Communicatie campagne

Product

COMMUNICATIE-CAMPAGNE

Kan jij hem ook dromen, de BOB-campagne? Onze experts ontwikkelen krachtige concepten als kapstok voor jouw security awareness campagne; alles van eenmalige guerrilla-acties tot uitgebreide communicatieconcepten!

Sterke communicatie

Het geheel is meer dan de som der delen: dat is het effect van herkenbare en eenduidige communicatie. Een communicatieconcept dient als kapstok voor alle boodschappen, waaronder de interventies in relatie tot informatiebeveiliging, privacy en/of integriteit.

Voor een mooi actueel voorbeeld verwijzen we je graag naar deze pagina over de geslaagde communicatiecampagne bij een van onze klanten.

Wat is het uiteindelijke doel?

De focus van het communicatieconcept dat we ontwikkelen is afhankelijk van de ‘security awareness maturity’ van jouw organisatie. Starten we met het creëren van een gevoel van urgentie of zien jouw medewerkers het belang en ligt de focus op conversie van intentie naar gedrag?

Om dat begin te bepalen kan een nulmeting of input vanuit belangrijke stakeholders uitkomst bieden. Hoe meer zicht je hebt in de mate van informatiebewustzijn van jouw medewerkers, hoe scherper we het awareness programma kunnen insteken. Je leest er meer over op awareways.com/nulmeting.

AWAREWAYS

Euclideslaan 141 3584 BR Utrecht
+31 (0)30 227 14 67
info@awareways.com

Contactformulier