Training cultuurverandering voor informatiebewustzijn

SECURITY AWARENESS CULTUURSCAN

Cultuurscan

Informatie is macht. Hoe meer inzicht je hebt in de mate van informatiebewustzijn van jouw medewerkers, hoe beter we de privacy en security awareness training voor werknemers af kunnen stemmen op de behoeften binnen jouw organisatie.

Onze security awareness cultuurscan is een beproefde methode om volwassenheid op het gebied van informatiebewustzijn binnen de organisatie te meten, analyseren én verhogen. De uitkomst geeft jouw organisatie concrete actiepunten voor de toekomst.

Waarom meten?

  • Een cultuurscan biedt inzicht in de bestaande organisatiecultuur met betrekking tot security- en privacy. Het helpt bij het identificeren van de attitude, overtuigingen en gedragingen van medewerkers met betrekking tot informatieveiligheid.
  • Het legt zwakke punten bloot security-cultuur en helpt om gebieden aan te wijzen waar medewerkers zich mogelijk niet bewust van zijn of risicovol gedrag vertonen.
  • De eerste cultuurscan dient als startpunt voor het meten van de vooruitgang.
  • Het betrekken van werknemers en belanghebbenden bij het in kaart brengen van de security-cultuur is op zichzelf  al een engagement-strategie.

Een cultuur is niet statisch en kan zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Periodieke cultuurscans helpen organisaties  veranderingen te volgen, nieuwe uitdagingen te identificeren en te focussen op waar het daadwerkelijk nodig is.

Wat kun jij verwachten van Awareways?

De doorlooptijd van de Cultuurscan is zes weken, van voorbereiding tot presentatie aan de directie, het bestuur en/of management. De vragenlijst maken we gezamenlijk op maat voor jouw organisatie, met oog voor bedrijfscultuur en -terminologie.

Onze programmamanager stemt de planning af, zet de vragenlijst klaar en ondersteunt bij alle communicatie.

Na afloop van de meting zullen de resultaten op een herkenbare, confronterende, maar ook opbouwende manier worden gepresenteerd. De rapportages kunnen op diverse niveaus aangeleverd worden om inzicht te krijgen in verschillen tussen onder andere afdelingen, business units en managementniveaus.

Wat kunnen jouw medewerkers verwachten?

Alle medewerkers ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de Cultuurscan. Het is daarbij direct duidelijk dat deelname aan het onderzoek anoniem is. Zodoende worden sociaal wenselijke antwoorden vermeden.

Invullen van het onderzoek duurt 8 tot 10 minuten en is uit praktische overwegingen mogelijk gemaakt voor alle mobiele devices.

Na afloop van de meting worden de resultaten aangeboden in de vorm van een one-pager waarop medewerkers in één oogopslag kunnen zien hoe de organisatie scoort op de gemeten constructen.

AWAREWAYS

Euclideslaan 141 3584 BR Utrecht
+31 (0)30 227 14 67
info@awareways.com

Contactformulier