World Password Month: aandacht voor sterke wachtwoorden

World password month

20 april 2023

World Password Month, Week 3: een sterk wachtwoordbeleid

We hebben het gehad over het belang van sterke, unieke wachtwoorden – maar ook over de moeilijkheden daarbij. We hebben het gehad over het bedenken van sterke wachtwoorden en waarom je ze nooit moet opschrijven. In deze update hebben we het over het belang van moeite doen voor goed wachtwoordbeleid.

Awareways staat een hele maand stil bij World Password Day, dit jaar op donderdag 4 mei. Dat doen we door wekelijks een blogje met statistiekwijsheden te publiceren, vanuit de data van onze security awareness programma’s en natuurlijk met betrekking tot wachtwoorden en organisatiecultuur. Welkom bij wachtwoordmaand.

De Vraag

We hebben het gehad over het belang van sterke, unieke wachtwoorden – maar ook over de moeilijkheden daarbij. Daarom hebben we 21.000 mensen gevraagd of ze het belangrijk vinden om een sterk wachtwoord te bedenken. We hebben ze onderverdeeld in overheidspersoneel en werknemers van multinationals.

Overheidspersoneel scoorde een respectabele 70,9%. Wat aangeeft dat ze het wel degelijk belangrijk vinden, maar er tegelijkertijd nog veel terrein te winnen valt. Werknemers van multinationals scoorden daarentegen een indrukwekkende 92,6%.

Wat is de logica achter deze cijfers?

Awareways World password month

World password month

Het antwoord

Hoe is dat te verklaren? Bij overheden zijn de verantwoordelijkheden die medewerkers voelen wellicht meer gericht op de maatschappij en de burgers die zij dienen. Een inbreuk op het beleid heeft niet noodzakelijkerwijs gevolgen voor de resultaten, en daarom is het goed mogelijk dat medewerkers misschien denken dat een beetje minder moeite doen de organisatie niet heel veel zal beïnvloeden.

Multinationals daarentegen worden geleid met het oog op winst en verlies; de aandeelhouderswaarde wordt beïnvloed als zich incidenten voordoen, en werknemers krijgen vaak van bovenaf aanwijzingen over de relatie tussen gedrag en resultaten.

Wat de reden ook is, de cijfers wijzen op een verschil in betrokkenheid bij de organisatie. Dat is iets waar managers rekening mee moeten houden bij het inzetten van hun controles.

Volgende week meer inzichten! Lees ook het vorige blog in onze World Password Month themamaand, over sterke wachtwoorden. Wil je liever direct aan de slag? Neem contact op via onderstaand formulier of bekijk ons aanbod.

Neem contact op!

Wil je meer weten over onze visie op en aanpak van security awareness, of ben je benieuwd naar andere informatie?
Neem vrijblijvend contact op!