Overzicht

Actueel

10 juni 2019

De beslissende factor in een awareness campagne

Informatieveiligheid is belangrijker dan ooit. Toch zien we in de praktijk dat aandacht voor de menselijke kant van information security bij veel organisaties nog niet standaard is. Terwijl juist daar effectieve maatregelen te nemen zijn om beveiligingsrisico’s te verkleinen en het bewustzijn van medewerkers te vergroten. Een campagne gericht op informatiebewustzijn (awareness) kan daarin een sleutelrol spelen.

Het voornaamste doel van bewustwordingscampagnes is het beïnvloeden van de adoptie van veilig gedrag. Maar voor een effectieve beïnvloeding is meer nodig dan informatieverstrekking alleen. In deze blog kijken we naar de bepalende factor van een awarenesscampagne die succesvol tot gedragsverandering moet leiden.

Leestijd: 2-3 minuten

Communicatie, communicatie, communicatie

Natuurlijk, er zijn verschillende onderdelen die in aanmerking kunnen komen voor de hoofdrol in een succesvolle campagne. Er is überhaupt niet slechts 1 factor, want informatieveiligheid is een proces, en geen product waarin die ene variabele bepalend is. Dat betekent dat we verschillende interventies op jouw organisatie loslaten.

Een echt goede campagne vertelt echter over veel meer dan alleen gedrag dat mensen wel of juist niet moeten vertonen. Want er zal ook overtuigd moeten worden dat de informatie relevant is. En er moet aan meerdere knoppen gedraaid worden voordat men daadwerkelijk bereid is om dat gedrag te vertonen, zeker in het licht van al die andere prioriteiten op een dagelijkse werkdag. Daarom is er één cruciaal onderdeel in campagnes: communicatie.

Het geheel is meer dan de som der delen: dat is het effect van herkenbaar en eenduidige communicatie. Een communicatieconcept dient als kapstok voor alle boodschappen, waaronder de interventies in relatie tot informatiebeveiliging, privacy en/of integriteit.

Awareways Communicatiecampagnes

Het effectief aanleren van nieuwe vaardigheden kan leiden tot het voorkomen van risicovol handelen en het stimuleren van veilig gedrag. Tegelijkertijd is er een brede discussie over bewustwordingscampagnes. In veel gevallen vragen ze namelijk veel inspanningen en vaardigheden van de doelgroep, terwijl de maatregelen geen echte resultaten opleveren. Dat komt door een aantal valkuilen, waaronder een onbegrip over wat veiligheidsbewustzijn daadwerkelijk is. Daarnaast is er vaak gebrek aan aantrekkelijke en geschikte materialen.

Awareways houdt jouw organisatie daarom een spiegel voor met een creatief en inspirerend pakket op maat. Ons tailor-made security awareness programma wijst op uitdagende wijze op kwetsbaarheden, reikt oplossingen aan en beloont veiliger gedrag.

Een andere valkuil is het gebrek aan een meetpunt of ingebouwde evaluatie in het bewustzijnsprogramma. De focus van een communicatieconcept dat Awareways ontwikkelt is daarom specifiek afhankelijk van de ‘security awareness maturity’ van jouw organisatie. Starten we met het creëren van een gevoel van urgentie of zien jouw medewerkers dat belang al en ligt de focus op conversie van intentie naar gedrag? Om dat begin te bepalen kan een nulmeting of input vanuit belangrijke stakeholders uitkomst bieden.

Investeer ook in tijd

Een hoofdrol in effectief beleid is weggelegd voor communicatie. In algemene zin: de mate waarin medewerkers effectief aan de slag kunnen met en betrokken raken – én blijven! – bij cybersecurityprogramma’s binnen een bedrijf. Daarin schuilt echter nog een valkuil. Het overgrote deel van security awareness professionals heeft namelijk een technische achtergrond, terwijl slechts een fractie wordt gestuurd vanuit vakgebieden als marketing, communicatie en HR. De juiste skills om de boodschap, het belang en de implicaties van een beleid over het voetlicht te brengen én houden zijn veelal aanwezig binnen die laatste groepen. Door de inzet van experts op het gebied van psychologie, communicatie, didactiek en informatiebeveiliging dringen we door tot de kern en boeken we meetbaar resultaat.

Informatieveiligheidscampagnes zijn naast een uitgedacht plan en de juiste communicatie gebaat bij voldoende investering in termen van tijd. Geen enkele financiële impuls vanuit het management is voldoende als dat niet hand in hand gaat met praktische middelen en een realistische termijn om gedrag te beïnvloeden en – blijvend – te veranderen. Ook de tijd nemen om de boodschap te laten landen en effectief gedragsverandering te faciliteren speelt een bepalende rol in het slagen van cybersecuritybeleid.

Aan de menskant van informatieveiligheid zijn doeltreffende maatregelen te nemen om risico’s te verkleinen en het informatiebewustzijn van medewerkers te vergroten. Onze experts ontwikkelen krachtige concepten als kapstok voor jouw volledige security awareness campagne. Voor alles van een eenmalige guerrilla-actie tot uitgebreide communicatieconcepten kun je bij Awareways terecht. Kijk voor meer informatie op awareways.com/communicatie.

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, of benieuwd naar andere informatie? Neem dan contact op met Arthur Timmerman.

Neem contact op