Actueel

13 oktober 2021

Nederlandse toezichthouders versterken toezicht op digitale activiteiten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media (CvdM) zijn een samenwerking aangegaan voor de versterking van het toezicht op digitale activiteiten in Nederland: het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT).

‘Sterk gedigitaliseerde samenleving vraagt om samenwerkingsverband digitale toezichthouders’

“Onze maatschappij is een van de meest gedigitaliseerde in Europa”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. ” In onze digitale wereld zijn bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming, de integriteit van digitale inhoud en mededinging veel nauwer met elkaar verweven dan voorheen. Dus komen de verschillende toezichthouders elkaar eerder tegen in hun werk. Bovendien kunnen nieuwe Europese regels leiden tot verplichtingen bij bedrijven die gevolgen hebben voor meer dan één toezichthouder. Samenwerking is dus broodnodig.”

Ontwikkeling digitale landschap

“Het digitale landschap ontwikkelt zich snel en bepaalt steeds sterker hoe mensen werken en leven”, voegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt toe. “Naast onmiskenbare economische en maatschappelijke voordelen brengt dat nieuwe vraagstukken en risico’s met zich mee die om optreden van toezichthouders vragen.”

“Om effectief op het hoge tempo van de nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren, is een coherente en gecoördineerde aanpak nodig. Dat is in het belang van zowel de gebruikers als de aanbieders van digitale diensten.”

Publieke belangen

Renate Eringa-Wensing, voorzitter van het Commissariaat voor de Media: “Het is belangrijk dat toezichthouders scherp voor ogen hebben waar de publieke belangen die we met elkaar bewaken in elkaars verlengde liggen of met elkaar conflicteren.”

“Als we de toezichtstaken gezamenlijk afstemmen, schept dat ook helderheid en voorspelbaarheid voor bedrijven en consumenten. Daarnaast vind ik het een groot voordeel dat wij door samen te werken de kennis en expertise van onze mensen zo effectief mogelijk inzetten.”

Digitalisering in de financiële markten

“De AFM heeft al geruime tijd speciale aandacht voor de digitalisering op de financiële markten”, zegt bestuursvoorzitter Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten. “Daar spelen we actief op in. Onderdeel hiervan is het structureel gebruik van data afkomstig van financiële instellingen in ons toezicht. We zien steeds meer nieuwe vormen van financiële diensten, waar behalve kansen ook risico’s aan zitten die raakvlakken hebben met ieders toezicht.”

“In dit kader past de vandaag aangekondigde verdere intensivering van de samenwerking met andere toezichthouders, naast de diverse internationale gremia waarvan de AFM deel uitmaakt. We kijken ernaar uit om binnen dit platform onze ervaringen te delen en ook om te leren van de andere toezichthouders.”

Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders

Binnen het SDT willen de toezichthouders samenwerken door het uitwisselen van kennis en ervaringen uit het de toezichtspraktijk op concrete thema’s van digitalisering. Dat zijn onder meer kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding.

Ook willen ze gezamenlijk investeren in kennis, expertise en competenties. Verder kijken de toezichthouders waar ze elkaar in handhavingstrajecten kunnen versterken, onder meer door gezamenlijk digitale marktproblemen aan te pakken.

AWAREWAYS

Euclideslaan 141 3584 BR Utrecht
+31 (0)30 227 14 67
info@awareways.com

Contactformulier