AWAREWAYS in internationale ‘gouden gids’ voor SA&T

11 november 2021

AWAREWAYS enige Nederlandse organisatie in ‘Now Tech: Security Awareness and Training’, hét overzicht van SA&T leveranciers

Onderzoeks- en adviesbureau Forrester heeft Now Tech: Security Awareness and Training, Q4 2021 gepubliceerd.

Now Tech-publicaties belichten de waardepropositie, leverancierssegmenten en individuele leveranciers die actief zijn in een volwassen wordende markt, in dit geval die voor security awareness oplossingen en trainingen wereldwijd. Het rapport is een overzicht van 34 internationale spelers in die markt, waaronder AWAREWAYS.

Security Awareness & Training

Organisaties kunnen oplossingen en trainingen voor beveiligingsbewustzijn (SA&T) gebruiken om risicovol gedrag te meten en te beheren, de beveiligingshouding te verbeteren en de cultuur op het gebied van cyberbeveiliging te bevorderen. “Maar om deze voordelen te realiseren, moet u eerst een keuze maken uit een divers aantal leveranciers die variëren in grootte, functionaliteit, geografie en verticale marktfocus”, zo stelt Jinan Budge in haar rapport.

“De tijd dat SA&T-oplossingen slechts één doel hadden, namelijk mensen “opleiden” op het gebied van beveiliging, en voldoen aan oppervlakkige nalevingsvoorschriften, is gelukkig aan het verdwijnen. Security-leiders zouden dit rapport daarom moeten gebruiken om inzicht te krijgen in de waarde die ze van een SA&T-leverancier kunnen verwachten, en om er aansluitend een te kunnen selecteren op basis van omvang en functionaliteit.”

AWAREWAYS in Now Tech

“Sommige SA&T-leveranciers verstoren de markt door hun menselijke focus te verleggen naar het meten van het menselijke risico, gebaseerd op feitelijke gedrag of gevoelens over beveiliging. Op die manier kunnen ze niet alleen mensen opleiden, maar ook aantonen hoe gedragsveranderingen daadwerkelijke cyberbeveiligingsincidenten verminderen.”

Now Tech: Security Awareness and Training is een overzicht van de internationale markt voor security awareness oplossingen. Een innovatieve, volwassen geworden markt waarin AWAREWAYS niet mag ontbreken.

The Human Factor

“We zijn trots om deel uit te maken van Forrester’s Now Tech-rapport voor onze branche”, zegt Geertje Veenbergen, directeur van AWAREWAYS. “Onze opname in deze lijst laat zien dat de markt voor SA&T-oplossingen zich echt ontwikkelt tot een volwassen markt met ruimte voor organisaties als de onze om zich exclusief – en met een holistische benadering – te richten op de menselijke factor.”

“Wij geloven dat mensen de sleutel zijn in het creëren van een veilige digitale wereld, vooral in een tijd waarin digitaal vertrouwen in het hart van elke organisatie moet zitten, precies daar waar de mensen zijn.”

Forrester Now Tech-reports

De Forrester Now Tech-analyses zijn ontwikkeld om een branche in beeld te krijgen. Ze dienen als hulpmiddel voor organisaties bij het identificeren van de belangrijkste spelers in een bepaalde markt, en om het opstellen van een shortlist van leveranciers die het beste aansluiten bij hun organisatiespecifieke vraagstukken te vereenvoudigen.

Een Now Tech-rapport classificeert gevestigde spelers op basis van inkomsten, functionaliteit specifiek voor de markt die behandeld wordt, en het huidige klantenbestand. Ook worden inhoudelijke elementen van het aanbod per leverancier meegenomen, waaronder zaken zoals stijl, creativiteit en mate van maatwerk.

Het volledige rapport is op aanvraag
verkrijgbaar via Forrester, via deze link.

Over AWAREWAYS

AWAREWAYS werkt voor overheden, zorgverleners en commerciële dienstverleners in verschillende industrieën en landen. Interactieve leerprogramma’s maken onder meer gebruik van storytelling, onderwijskundige principes, communicatie en gamification om medewerkers op een creatieve manier te trainen in informatiebewust werken.

De kern van deze programma’s is een unieke leeromgeving, de plek waar alle interventies samenkomen. In overleg wordt de juiste aanpak gekozen om daadwerkelijke cultuurverandering in jouw organisatie te faciliteren. Is informatiebeveiliging een keuze, of een fundament van verantwoord en toekomstgericht ondernemen?

AWAREWAYS

Euclideslaan 141 3584 BR Utrecht
+31 (0)30 227 14 67
info@awareways.com

Contactformulier