Actueel

9 augustus 2022

‘MKB dreigt achterop te raken bij ICT ontwikkeling’

Organisaties in het MKB dreigen achter te blijven in de groei van de ICT toepassingen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de ICT development-index die jaarlijks in opdracht van BTG wordt opgesteld.

Onderzoek BTG

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “De constatering dat het MKB achterblijft bij de digitale transformatie is zorgelijk en als BTG gaan we, samen met onze partners, actie ondernemen om te voorkomen dat deze achterstand daadwerkelijk ontstaat.”

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen onder andere tijdens events en door dergelijke onderzoeken.

In totaal daalt de index voor investeringsbereidheid met 2,7 procent ten opzichte van de indexering uit 2020, zo blijkt uit het onderzoek, dat door marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de BTG is uitgevoerd. Deze daling vindt met name plaats binnen het MKB. De zorg is dat het MKB hierdoor in de digitale transformatie achterop raakt ten opzichte van grotere organisaties.

Actuele inzichten en prognoses

Met de resultaten van de ICT Development Index voorzien brancheorganisatie BTG en haar serviceorganisatie BTG Services Nederlandse bedrijven en instellingen van relevante en actuele informatie met betrekking tot ontwikkelingen en prognoses in ICT-innovaties (zoals 5G, Big Data, security, cloud computing, Blockchain), personele ontwikkeling, privacy, cybersecurity en bereikbaarheid.

Claessen ziet de index als een unieke graadmeter voor de ‘Staat van Connectiviteit’ van Nederland. “De index geeft organisaties inzichten om goede keuzes te maken rondom innovaties en investeringen. Daarnaast geeft het ons de kans om daarop in te spelen als verbindende factor tussen organisaties, leveranciers en beleidsmakers. Ook kunnen we het aanbod van de services en diensten van onze dienstenorganisatie TGG daarop optimaal laten aansluiten.”

Verschillen grote(re) en kleine(re) bedrijven

Nadere analyse maakt duidelijk dat de overall (geringe) teruggang in ICT en IT ontwikkelingen niet over alle bedrijven in gelijke mate is verdeeld; het zijn vooral de grote(re) bedrijven met meer dan 100 medewerkers die hun investeringen op peil weten te houden of zelfs laten groeien.

Onder deze groep blijft de index overall 99,6 en op sommige gebieden boven de 100. Maar onder bedrijven met minder dan 100 medewerkers daarentegen nemen de ontwikkelingen af, de index onder deze grootteklasse neemt met af tot 96.

De ICT development index meet de ontwikkelingen aan de hand van de investeringen die organisaties op ICT en IT gebied gaan doen en de trends en ontwikkelingen die zij waarnemen. Daarbij worden 5 deelgebieden onderscheiden, waaronder bedrijfscontinuïteit en innovatie, maar ook cybersecurity en de mate waarin investeringen op het gebied van de beveiliging van de (systemen van de) organisatie worden gedaan.

Actualiteiten

AWAREWAYS houdt je op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van security, privacy, data-integriteit en ‘the human factor’. | Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En volg je ons al op LinkedIn? Daar houden we je op de hoogte
van de laatste inzichten op het gebied van security awareness.

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, of benieuwd naar andere informatie? Neem dan vrijblijvend contact op!