Security awareness training

STAPSGEWIJS LEREN MET BEHULP VAN INNOVATIEVE MICROLEARNINGS

Wave is een security awareness leerplatform waarin medewerkers leren om veilig met informatie te werken. Het platform is opgezet op basis van ‘microlearnings’ die samen een op de gebruiker toegespitste security en privacy awareness training vormen. In dit artikel vertellen we je graag meer over microlearning in het algemeen en één variant in het bijzonder: skill games.

Microlearning: skill games

Pascal Koelemij

Wave is constant in ontwikkeling. We kijken doorlopend naar verbeteringen voor zowel bestaande deelnemers als nieuwe gebruikers. Een overzicht van actuele updates vind je hier.

Wat is microlearning en waarom is dit een effectieve leermethode?

“Het is in leertrajecten heel effectief om één onderwerp vanuit meerdere invalshoeken te benaderen”, zegt Pascal Koelemij, Awareways Learning & Development (L&D).

“De kennis is altijd het startpunt – maar feiten kunnen reproduceren levert geen gedragsverandering op. Om gedragsverandering te realiseren wil je voorbij gaan aan herhaling van de theorie. Onze trainingen zijn daarom gericht op microlearning, microskilling: we zetten in op één onderwerp, één vaardigheid. Dankzij microlearning geven we gebruikers in Wave de kans om te oefenen en concepten flexibel toe te passen.”

Pascal is begin 2022 aan boord gekomen als psycholoog met een expertise in training & development. “Security awareness programma’s stoppen vaak bij kennisoverdracht, maar wij zijn altijd bezig met de stap erná. Het is cruciaal dat je de aangeboden kennis ook begrijpt, en leert hoe je dit praktisch om kan zetten in het juiste gedrag. Dat is echt waar Awareways het verschil maakt. Bij L&D richten we ons daarom op het inzichtelijk maken van alle noodzakelijke stappen tussen kennis en gedrag. Skill games zijn daar heel geschikt voor.”

Skill games in Wave

“Om een interventie passend en op het juiste niveau aan te bieden, benaderen we een vraagstuk rond gedragsverandering altijd vanuit leerdoelen. Nadat we die leerdoelen scherp hebben, kunnen we onderbouwd interventies ontwikkelen om gestructureerd dichter bij het gewenste gedrag te komen. Dat werkt ook zo voor onze skill games: microlearnings op basis van de voordelen van gamification.”

De unieke skill games in Wave worden ontwikkeld in samenwerking met Game Tailors. “We ontwerpen de games zelf, van de leerdoelen en de vaardigheden die we willen trainen tot het design en de gebruikerservaring.”

“De leerexpertise, maar ook de know-how in het ontwerp en de UX (User Experience) op het gebied van gamification hebben we in eigen huis. Als we een keer niet uit een game mechanic komen, of twijfelen over meerdere opties, dan komt Game Tailors met een bak expertise en werken ze mee aan oplossingen.”

Microlearning: skill games in Wave
Miller's piramid

Piramide van Miller

In leerplatform Wave vind je onder meer een reflectie van het competentiemodel van Miller (1990), vormgegeven als piramide. Hoe hoger je in die piramide komt, hoe groter de kans dat je daadwerkelijk gedragsverandering gaat toepassen en dus de gewenste stappen maakt.

“De basis begint met weten (‘knows’), dus de kennis. Vervolgens ga je via het flexibel gebruiken van deze kennis (‘knows how’) en laten zien (‘shows how’) naar ‘doen’ (‘does’). Die laatste stap is gedragsverandering in de praktijk.”

“De skill games die we ontwikkelen passen bij de ‘shows how’-laag: laten zien dat je de vaardigheden hebt die nodig zijn om het gewenste gedrag te vertonen.”

Wil je meer weten over skill games Clickventure en Risky Business, lees dan verder.

AWAREWAYS

Euclideslaan 141 3584 BR Utrecht
+31 (0)30 227 14 67
info@awareways.com

Contactformulier