Actueel

18 september 2020

Even voorstellen: nieuwe collega Jorik Koenjer

Ook deze week mogen we met veel enthousiasme een nieuwe collega aan je voorstellen: Jorik Koenjer, onze jongste aanwinst in het team van programma managers.

“De uitdaging om kennis en bewustwording op het gebied van privacy en security te creëren ga ik erg graag aan. Mensen overtuigen van het belang van informatieveiligheid doe ik bij voorkeur op een creatieve wijze en met een breed scala aan interactieve methodes – wat natuurlijk uitstekend aansluit op de aanpak bij AWAREWAYS.”

Security Management

Jorik volgde de opleiding Security Management aan de Hogeschool Saxion, waar hij in 2020 afstudeerde. “Die studie is me erg goed bevallen, en al tijdens de opleiding ben ik als studentvoorlichter op de open dagen actief geweest om de volgende generatie securitymanagers in de dop enthousiast te maken over ons vak. Daar heb ik hen uitgelegd waarom ik voor deze opleiding heb gekozen, en wat ik er zo boeiend aan vind.”

Dat levert uiteraard een voor de hand liggende vervolgvraag op. “Wat ik er zo interessant aan vind? Het mooie aan de opleiding is de breedte van het werkveld. In de basis gaat het om bedrijfs- en organisatierisico’s, maar daarbinnen kun je veel kanten op. Bedrijfscontinuïteit en de waarborging daarvan is een voorbeeld, maar ook de juridische invalshoek en bijvoorbeeld fysieke beveiliging en cybersecurity. Al vanaf de havo was ik me aan het oriënteren op onder meer IVK (Integrale veiligheidskunde) en de politieacademie, dus je kunt wel stellen dat mijn interesse destijds al in de veiligheidssector lag.”

In zijn laatste studiejaar volgde Jorik de minor ‘Privacy en Informatieveiligheid: van big data tot de human factor’ aan de Hogeschool Utrecht. Inderdaad, dezelfde minor waar AWAREWAYS met onze eigen leermodule van directeur Maarten Timmerman in betrokken is. “Die minor heb ik uitgekozen om mijn kennis in privacy en daarbij ook de wetgeving in de vorm van de AVG uit te breiden. Bovendien sprak de relatie met de menselijke factor in informatieveiligheid me ontzettend aan. Daarnaast heeft het me veel specifieke ervaring gebracht die binnen mijn werkzaamheden hier goed van pas gaat komen.”

Doorontwikkelen

De ons welbekende minor was bepaald niet het enige wat Jorik gedurende zijn studiejaren bezighield. In het voorjaar van 2017 ging hij naast zijn opleiding al parttime aan de slag in het riskteam bij installatiebedrijf Guidion in Amsterdam, waar hij vervolgens zijn stage en uiteindelijk ook zijn afstudeeronderzoek deed. Een (school)voorbeeld van hoe een stage- en afstudeerbedrijf een opstap naar meer kan zijn, want het leverde gaandeweg en naar wederzijdse tevredenheid al een fulltime werkgever op.

“Ik heb daar ontzettend veel kunnen leren, omdat het een organisatie is waar je meteen verantwoordelijkheden krijgt toegeworpen. Ook kun je er heel gaaf je eigen ideeën en initiatieven pitchen en is het ook daadwerkelijk mogelijk deze plannen uit te gaan voeren.”

Zo heeft Jorik samen met een compagnon onder meer aan een boekje gewerkt dat onder medewerkers werd uitgedeeld, waarin wordt beschreven hoe bepaalde werksituaties veilig uitgevoerd kunnen worden. “Een focus op de menskant had daar een belangrijke rol in – hoe breng je het thema op de juiste manier onder de aandacht, binnen al die doelgroepen, van de servicedesk tot het MT. Dat spreekt me ook aan in AWAREWAYS; het is geen bedrijf dat e-learnings over de schutting gooit en hoopt op het beste, maar echt samen met de klant tot creatieve campagnes komt die awareness naar een hoger plan tillen en gedrag in positieve zin beïnvloeden om informatieveiliger aan de slag te gaan.”

“In 2019 en 2020 heb ik overigens, naast het realiseren van awareness in de vorm van workshops, e-learnings, presentaties en communicatie ook nog een bijdrage mogen leveren aan het ISO 27001-certificeringstraject bij mijn toenmalige werkgever” – wat natuurlijk ook weer een onderdeel is dat mooi aansluit op de filosofie en ontwikkelingen bij AWAREWAYS, waar in dezelfde periode een vergelijkbaar traject liep naar een succesvolle certificering. “We zijn daar mee gestart na een jaar van voorbereiding, en daarin heb ik echt een rol kunnen pakken in het klaarstomen van de organisatie.”

Waarom AWAREWAYS?

“De studie Security Management heb ik dus afgerond met een afstudeeronderzoek binnen Guidion, dat gericht was op het meten van informatiebeveiligingsbewustzijn. Dat bracht me eigenlijk alweer op het pad van AWAREWAYS, doordat ik concreet met mijn kennis en ervaring vanuit de minor aan de slag kon.” Toen het medio 2020 tijd werd voor een nieuwe uitdaging liep hij bovendien Maarten weer tegen het lijf, en van het een kwam het ander – maar laten we nog even bij het afstudeeronderzoek blijven. Daarbij heeft hij zich namelijk kunnen verdiepen in een model voor het meten van het niveau van awareness, dat andermaal aansluit op de functie en aanpak bij AWAREWAYS.

“We hadden binnen Guidion al verschillende interventies en campagnes. E-learnings bijvoorbeeld, voorafgegaan door een informatieveiligheidsnulmeting om het basisniveau in kaart te brengen. Vanuit diverse variabelen ben ik vervolgens aan de slag gegaan om te kijken wat het meeste van invloed is op gedragsverandering. Een voorbeeld; het melden van incidenten. Hoe en wanneer moet ik een melding maken, en hoe doe ik dat (=kennis)? Wat is de meldingsbereidheid (=attitude)? En wat zijn de daadwerkelijke meldingen (=gedrag)?”

Het spreekt voor zich dat deze achtergrond en ervaring binnen AWAREWAYS ook weer voor nieuwe inzichten in de nulmeting kan zorgen. “Daar ga ik veel in herkennen, zowel vanuit de minor als vanuit mijn andere (af)studeerervaringen. Wat me daarnaast heel erg aanspreekt, is de enorme variatie aan achtergronden en expertises bij de programma managers hier – waaronder psychologie en marketing. Bij mij is dat natuurlijk securitymanagement, waarmee ik vanuit mijn eigen content en kennis vakinhoudelijk een bijdrage kan leveren, maar dat maakt ook dat we onderling veel van elkaar kunnen leren en onze producten en diensten daarmee kunnen verbeteren. Daar kijk ik erg naar uit.”

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, of benieuwd naar andere informatie? Neem dan contact op met Arthur Timmerman.