Actueel

25 juni 2021

Even voorstellen: Daniël Kok, Data Scientist

‘Data Scientist/Analyst met een interesse in Quantum Computing en Big Data, en een Master in Particle- and Astrophysics’. Zo zouden we het profiel van Daniël Kok kunnen schetsen, ons nieuwste lid in het team van analisten. Uiteraard is dat niet het hele verhaal.

“Security en privacy houden me ook bezig. Welke apps je gebruikt, welke gegevens een rol spelen, en een gezonde terughoudendheid als consument bij wat je zoal vrijgeeft. Dat is steeds belangrijker geworden, voor iedereen. Dat ik die wereld nu kan combineren met mijn vakgebied – programmeren en analyseren, en zelf met data aan de slag gaan – geeft mijn werk een boeiende extra dimensie.”

Achtergrond & opleiding

Daniël groeide op in Deventer en vertrok als student naar zijn huidige woonplaats Nijmegen, voor de bacheloropleiding Astronomy and Astrophysics aan de Radboud Universiteit. “Sterrenkunde had van jongs af aan mijn interesse, deels gevoed door artikelen in de Quest, dus dat was voor mij een hele logische keuze – ondanks dat een docent Natuurkunde het ooit afraadde! Ik koos het dan ook niet omdat ik er goed in was, maar uit nieuwsgierigheid en het vooruitzicht om steeds nieuwe dingen te kunnen leren.”

In de gekozen opleiding werd zijn aandacht onder meer getrokken door enkele vakken in de vrijekeuzeruimte – waaronder Imperative Programming. “Dat opende heel duidelijk een nieuwe deur, want programmeren en software development spreken me enorm aan. Het geeft je de mogelijkheid om wetenschappelijk georiënteerde processen te combineren met de dagelijkse praktijk.” Het vermogen om die ingewikkelde processen vervolgens in eenvoudige termen uit te leggen maakt hem bovendien bij uitstek geschikt om de brug te slaan tussen de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven.

Particle- and Astrophysics

Aansluitend volgde Daniël daarom de master Particle- and Astrophysics, waarbij een deel van het traject opnieuw ingevuld kon worden met vrije keuzes. “Dat kon ik benutten om me verder in het programmeren te verdiepen, met trajecten zoals Object Oriented ProgrammingMachine Learning en Monte Carlo Techniques.”

De korte toelichting op dat laatste: een simulatietechniek waarbij een proces vanuit een diversiteit aan invalshoeken wordt nagebootst, steeds met andere startcondities. Zo kun je met verschillende variabelen een uitgebreid beeld van mogelijke uitkomsten schetsen. “Je hebt een ‘black-box’, je wil weten wat het doet en wat de mogelijkheden zijn, en voegt daarom een willekeur aan input toe – hele complexe, hele interessante modellen.”

Analist bij Awareways

Op de dag dat Daniël het cijfer voor zijn thesis ontvangt, stuit hij op een openstaande vacature van Awareways. Vers uit de schoolbanken dus, maar niet zonder ervaring. “Gedurende mijn stagejaar bij ING heb ik een volledig eigen package geschreven, en geleerd wat programmeren ‘voor de praktijk’ betekent. Dat is bijvoorbeeld ook een gevoel krijgen bij de hoeveelheid data die beschikbaar is ten opzichte van wat er vanuit de opdracht benodigd is. En daarin vervolgens de juiste keuzes maken.”

“Dat zie ik ook bij Awareways. De aanpak van de organisatie en met name de rol van het management sluiten enorm aan op hoe ik deze functie zie: hoe kunnen we wetenschap koppelen aan het bedrijfsleven en de dienstverlening voor klanten? Dat speelde een grote rol in mijn keuze, in combinatie met de inhoudelijke opdracht.”

“Het mooie aan onze datasets is namelijk dat je er eveneens heel veel praktische informatie uit kunt halen. En soms weet een klant helemaal niet wat ze ‘missen’. Het is aan ons om de juiste link te maken tussen de behoeften, dus de daadwerkelijke opdracht, en de mogelijkheden – de meerwaarde. Ik kijk er daarom ook naar uit om mee op pad te gaan, en bij de klant aan tafel te achterhalen wat er aan de voorkant speelt. ‘Dit is wat ze willen, dus dit is wat ik moet leveren’. En van daaruit de waardevolle data zo goed mogelijk benutten, ook voorbij de scope van de opdracht. Want de resultaten van een campagne of awareness interventie zijn soms veel groter dan de gevraagde oplossing. En bij Awareways is er altijd aandacht voor die aanvullende meerwaarde – want daarmee maak je de stap van awareness naar gedragverandering.”

Wil je meer weten over de werkzaamheden van onze analisten? Lees dan ook de introductie van collega Annemarie!

Ook werken bij AWAREWAYS?
Bekijk onze actuele vacatures.

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, of benieuwd naar andere informatie? Neem dan contact op met Arthur Timmerman.