22 april 2024

Optimaliseren van responspercentages in maturity onderzoeken voor grotere organisaties

We hebben enkele gegevens van onze Cultuurscan geanalyseerd – 121 metingen om precies te zijn. De Cultuurscan is een vragenlijst die diepgaande psychologische aspecten meet en het startpunt vormt van onze aanpak. Wat hebben we ontdekt? Een correlatie die jouw organisatie kan helpen bij jouw strategie ten aanzien van een Cultuurscan of ander security onderzoek.

Een illustratie die laat zien dat 1 op de 3 medewerkers nooit op een phishing link klikt.

Analyse Cultuurscan

In de grafiek hieronder hebben we het responspercentage (op de y-as, variërend van 0% tot 100%) afgezet tegen de omvang van organisaties (op de x-as, variërend van 0 tot 100.000 werknemers). Elk blauw kruisje vertegenwoordigt de meting van een organisatie die onze Cultuurscan heeft ingezet. Van de organisaties die we hebben onderzocht, heeft de kleinste organisatie 52 werknemers, en de grootste organisatie 100.000 werknemers.

Een grafiek met het responspercentage (op de y-as, variërend van 0% tot 100%) afgezet tegen de omvang van organisaties (op de x-as, variërend van 0 tot 100.000 werknemers).

Wat maakt deze grafiek zo interessant? Het laat zien dat grotere organisaties een lager responspercentage hebben. Dat wijst erop dat het cruciaal is om meer aandacht te besteden aan het overbrengen van het belang van de Cultuurscan binnen grotere organisaties. Waarom? Om de minimum steekproefomvang te bereiken die nodig is voor statistisch betrouwbare conclusies over een organisatie.

Nut van het onderzoek

De reden om hier in te duiken is omdat we de laatste jaren ervaren een grotere weerstand tegen enquêtes en voorzichtigheid ten aanzien van de lastendruk hiervan. Vanuit die gedachte zijn we verder gedoken in de grootte van de organisatie en de respons, afgezet tegen de benodigde respons voor een minimale en maximale betrouwbaarheid. 

Hier hebben we ook een simpele calculator voor ontwikkeld die je concrete handvatten geeft op welk responspercentage je als organisatie moet sturen. Dit nemen we samen met organisaties door om de optimale respons te behalen.

We hebben onze communicatie-, psychologie- en learning & development collega’s gevraagd naar goede tips om je respons te laten stijgen en de ervaren druk te verlagen:  

  1. Zorg ervoor dat de doelgroep begrijpt waar je onderzoek over gaat en waarom het relevant is. Gebruik duidelijke en beknopte taal in je communicatie.
  2. Stuur persoonlijke uitnodigingen naar potentiële deelnemers en benadruk waarom hun bijdrage waardevol is voor je onderzoek.
  3. Maak gebruik van sociale motivatie door deelnemers te laten zien hoeveel anderen de vragenlijst al hebben ingevuld.
  4. Verspreid de vragenlijst via verschillende kanalen, zoals directe e-mail, een intranet omgeving en via QR-codes..
  5. Stuur altijd herinneringen, dit kan meerdere keren gedurende de onderzoeksperiode worden gedaan.
  6. Maak duidelijk dat het onderzoek van korte duur is (5 à 10 minuten) om het onderzoek laagdrempelig te houden.

Naast een hoge respons telt de betrouwbaarheid van de antwoorden ook mee om de juiste conclusies te kunnen trekken. Volg deze tips om ervoor te zorgen dat je respons zo betrouwbaar mogelijk wordt.

Zorg dat elk onderdeel van je organisatie meedoet. Zo heb je de meest typerende steekproef voor jouw organisatie, en zullen de antwoorden betrouwbaarder zijn.

Conclusie

Het geheim achter een succesvol security awareness programma ligt in het begrijpen van uw organisatie. Onze analyse toont aan dat grotere organisaties vaak lagere responspercentages hebben en dat de betrouwbaarheid van de antwoorden belangrijk zijn. Met de juiste communicatiestrategieën kun je de participatie verhogen en de meest betrouwbare gegevens verzamelen.

Meer informatie over onze Cultuurscan?
Klik hier of neem direct contact met ons op.

AWAREWAYS

Euclideslaan 141 3584 BR Utrecht
+31 (0)30 227 14 67
info@awareways.com

Contactformulier