Whitepaper: de voordelen van gamification

LEVEL UP YOUR SECURITY AWARENESS

In deze whitepaper leggen we uit hoe gamification in security awareness trainingen de schakel is van de bewustzijnsfase naar daadwerkelijke gedragsverandering.

Gamification in leerinterventies

Ga·mi·fi·ca·tion: de toepassing van speltechnieken – waaronder interactieve elementen, puntentelling en onderlinge competitie – in een niet-spelcontext om dichter bij (gewenst) menselijk gedrag te komen.

De vraag naar gamification als instrument voor waardevolle kennisoverdracht is enorm toegenomen. Dat komt omdat de toepassing van spelprincipes in leerinterventies de interactie met en de betrokkenheid bij het materiaal verhoogt en aantoonbaar bijdraagt aan het rendement van het leerproces. Een bijproduct is dat het ‘leren weer leuk maakt’.

Whitepaper gamification

Vul onderstaand formulier in om het gamification whitepaper in je mailbox te ontvangen!

Toestemming*

*Je kunt je op elk moment uitschrijven voor deze e-mails. Wil je meer informatie over hoe wij met deze en andere persoonsgegevens omgaan, check dan ons privacybeleid.

De ontwikkeling van gamification…

“Voorheen werden de werkwoorden ‘gamen’ en ‘leren’ gezien als tegenovergestelden”, zegt Tommie Wildschut, binnen AWAREWAYS als visual designer en expert in UX (User Experience) verantwoordelijk voor gamification en storytelling in onze leerprogramma’s. “Met name in de beginjaren van gaming werd het gezien als een hobby zonder uitgesproken waarde buiten het vermakelijke tijdverdrijf zelf.”

… in security awareness trainingen

“Dat is gelukkig enorm aan het veranderen. Gamen kan een zeer waardevolle bijdrage leveren aan alles van hersenontwikkeling en probleemoplossend vermogen tot motoriek en sociale vaardigheden. Daarnaast is men ook in gaan zien dat het aantoonbaar een enorm effectieve manier is om informatie over te brengen.”

Wanneer je een leeromgeving met gamification – of gamified learning platform – ontwikkelt en deelnemers als gamers benaderd worden, dan moet de trainingsaanpak daarop aansluiten. Weten hoe we dat doen? Vraag dan ons whitepaper level up your security awareness aan.

De voordelen van gamification…

Gamification als toepassing in leerprogramma’s heeft meerdere voordelen. Het biedt creatieve mogelijkheden om onderwerpen interactief en uitdagend te maken, zodat je op een stimulerende manier met de materie bezig bent. Het sociale element van gamification als toepassing in trainingen (leerstof verwerken in groepsverband en/of in een vorm van onderlinge competitie) is een aanvullende factor van stimulans, doordat sociale interactie betrokkenheid bevordert. Daar komt bij dat spelelementen – winnen, positieve feedback krijgen en de sociale interactie met in dit geval collega’s – de effectiviteit van leren verhogen.

… in security awareness trainingen

Gamification heeft een positieve invloed op de aandachtsspanne dankzij elementen van interactie, dynamiek en betrokkenheid.

De competitie van een spelomgeving biedt een doorlopende prikkel om met de stof aan de slag te gaan – resulterend in een focus op de inhoud én een effectievere beklijving. Spelelementen zoals onmiddellijke feedback en het verdienen van badges voor het succesvol voltooien van de uitdagingen hebben namelijk een invloed op motivatie, gedrevenheid en (daardoor) de mate waarin de materie blijft hangen.

Cyberveiligheid