Product

AWAREWAYS R&D: HACKERS IN HOODIES, DE BEELDTAAL VAN CYBERSECURITY

Computerschermen met doodshoofden en slotjes, creditcards met vishaakjes, hackers in hoodies – de beeldtaal van cybersecurity focust graag op cyberonveiligheid. Als organisatie zijn we ons bewust van de dreigingen. Maar we vinden ook dat we de mens weerbaar moeten maken, niet bang. Daar past een andere beeldtaal bij.

De Beeldtaal van Cybersecurity

Beeldtaal is meer dan de opmaak van een verhaal, of de illustratie van een boodschap. Denk maar aan de uitdrukking ‘één beeld zegt meer dan duizend woorden’. Beeld is multidimensionaal, terwijl taal – zeker in de vorm van tekst – slechts lineair en eenvoudig is.

Beeldtaal is allesbepalend voor hoe een onderwerp – en dus ook de wereld van cybersecurity – gezien, ervaren en beleefd wordt. Iedere vorm van communicatie heeft met beeldvorming te maken nog voordat je met de daadwerkelijke inhoud aan de slag gaat, want beeld gaat aan taal vooruit. De impact daarvan wordt onderschat.

We vinden het tijd om daar onderzoek naar te doen.

Cyberaanval met ransomware

Veiligheid & Onveiligheid

Cybersecurity gaat per definitie om veiligheid. De veiligheid van informatie, van netwerken en systemen, en onder de streep van personen en hun gegevens. Toch bedient de moderne beeldtaal zich van negatieve visualisaties, met een hardnekkige nadruk op onveiligheid. De man met de hoodie (hacker), de creditcard met het vishaakje (phishing), of het politielint om een beeldscherm (ransomware). Beelden die extra de nadruk leggen op die onveiligheid door het gebruik van donkere tinten, schaduwen en icoontjes met een bepaalde symboliek.

De beeldtaal van cybersecurity heeft een enorme invloed op het gevoel, de beleving en dus het gedrag ten opzichte van informatieveiligheid.

Onderzoek

Security awareness en zowel preventief als proactief naar cyberdreiging handelen vraagt om een cultuurverandering. Een verandering die uitblijft als de heersende beeldtaal een abstract, ver-weg-gevoel versterkt.

In samenwerking met creatieve makers in verschillende disciplines willen we een nieuwe kijk op de bekende thema’s uit de wereld van cybersecurity ontwikkelen. Een focus op het positieve, de human factor, de menselijke rol als kracht en als bastion van weerbaarheid.

Een nieuwe kijk

We denken vanuit sterke wachtwoorden, in plaats van de bekende, op een toetsenbord geplakte post-it met een zwak wachtwoord. We willen phishing voorkomen, niet focussen op het uitvergroten van angstbeelden over de gevolgen. We willen hackers ontmaskeren en blootstellen, niet abstract en onherkenbaar maken zoals de permanent schimmige gedaante achter zijn scherm op een donkere zolderkamer.

Kortom, we willen je uitdagen om na te denken over cyberveiligheid, niet over cyberonveiligheid. Over een open, positieve weergave, niet over vage, negatieve beelden die de afstand tot het onderwerp vergroten. We willen de belangrijke thema’s van onze digitale wereld opnieuw – maar op een volkomen andere manier – onder de aandacht brengen.

Oproep aan makers

Inmiddels zijn de eerste makers met een aantal cybersecuritythema’s aan de slag gegaan. Het eindproduct van hun onderzoek zullen we als doorlopende reeks presenteren. Tegelijkertijd zijn we ook op zoek naar nieuwe makers. We gaan graag met jou het gesprek aan om nieuwe invullingen op de bekende thema’s uit te werken. En geven je vervolgens alle creatieve vrijheid om een product, visie of beeld te ontwikkelen dat losstaat van hoe zo’n thema in de huidige beeldtaal wordt gepresenteerd.

Planning

We willen oktober – internationaal de maand van de online veiligheid – gebruiken om onze opzet te lanceren en wellicht ook de eerste onderzoeken met het publiek, de achterban van AWAREWAYS, te delen. Van daaruit rollen we de campagne verder uit om ten minste maandelijks een nieuw onderdeel te kunnen presenteren. Dat eindproduct presenteren we via onze diverse kanalen, maar mogelijk zullen de verschillende werken in de nabije toekomst ook fysiek tentoongesteld worden.

We horen graag van je!

Over AWAREWAYS

Dagelijks verwerk, analyseer en dupliceer je informatie, maar hoe doe je dat op een veilige en integere manier? AWAREWAYS traint medewerkers van organisaties om in al hun werkzaamheden – maar ook privé – informatiebewust te werken (cybersecurity, privacy, compliance en integriteit).

Door de inzet van experts op het gebied van psychologie, communicatie, gamification, didactiek en design ontwikkelen we awarenessprogramma’s voor organisaties als Heineken, het Stimuleringsfonds, Ministerie van Justitie & Veiligheid, Belastingdienst, Allianz, Schiphol en de Volksbank. In onze aanpak spelen communicatie (storytelling), vormgeving en creativiteit een cruciale rol.

AWAREWAYS

Euclideslaan 141 3584 BR Utrecht
+31 (0)30 227 14 67
info@awareways.com

Contactformulier